Skip to content

Brief aan de belastingdienst

september 20, 2011

Dit is een brief van de belastingdienst, die € 4250,- van mij wil ontvangen.

Aanvullende schriftelijke toelichting

L.S.,

Ik heb kennis genomen van uw argumenten. Ik wil u erop wijzen dat ik in juni 2007 in overspannen toestand overhaast Nederland heb verlaten en dat ik vervolgens ruim vier jaar in Frankrijk en Engeland heb gewoond, op verschillende adressen. Ik had een zgn. briefadres in Nederland, maar de mensen die op dit adres wonen werden overspoeld met de één na de andere dreigbrief van deurwaarders om beslag te leggen, onbezonnen acties van “professionals” die kennelijk geen enkel besef hebben wat het begrip briefadres inhoudt en welke bescherming de wet de mensen biedt die hun adres als briefadres beschikbaar stellen.

 In het buitenland was ik weliswaar in de gelegenheid om geld op te nemen van mijn Nederlandse bankrekening, maar ik had geen internet account dus ik kon niet zien waar het geld vandaan kwam. Vóór mijn overhaaste vertrek uit Nederland had ik bouwmateriaal (pallets met gasbetonblokken, hekwerk etc.) verkocht aan diverse mensen, en zij hadden mij beloofd het geld op mijn rekening te storten. Die betalingen bleven echter uit.

 Uw beoordeling van mijn bezwaar

U stelt: “Daar u voor het jaar 2007 al een voorlopige teruggaaf hebt gehad, heeft de Belastingdienst u in het najaar 2007 op basis van die bekende gegevens automatisch een voorlopige teruggaaf voor het jaar 2008 verleend van € 3.401; dagtekening van het aanslagbiljet 15 januari 2008. De voorlopige teruggaaf werd vervolgens in 2008 in maandelijkse termijnen uitbetaald.”

Met deze stelling wekt u (onterecht) de indruk dat er sprake is geweest van continuïteit in de betalingen. Dit is echter niet het geval.

Nu ik na jaren de beschikking heb over de administratie van die periode, kan ik zien wat zich in die periode heeft afgespeeld. In november 2007 vindt de laatste betaling plaats van € 281. Daar kan ik de logica van inzien. Vervolgens vinden er van december 2007 tot en met mei 2008 (zes maanden lang) geen betalingen van de belasting plaats. Ook dat lijkt me volkomen logisch. Maar dan, in juni 2008, wordt er plotseling € 283 door de belastingdienst overgemaakt onder vermelding van IB/PVV ****. Omdat ik in die periode niet kan controleren om welke exacte bedragen het gaat en waar die vandaan komen neem ik aan dat de mensen aan wie ik het bouwmateriaal heb verkocht over de brug zijn gekomen en een eerste aanbetaling hebben gedaan. Ik heb dat geld op dat moment hard nodig, want ik moet rondkomen van een beslagvrije voet waarin geen rekening is gehouden met de betaling van huur, terwijl ik wel degelijk huur moet betalen. De deurwaarder wenst daar echter geen rekening mee te houden.   

 Van juni 2008 t/m december 2008 vinden er, zo nu blijkt, maandelijkse betalingen van € 283 plaats, en niet, zoals u beweert, continue vanaf 2007. Daarnaast vindt er op 17 juni 2008 een betaling plaats van € 973,16 met de vermelding “te veel betaald IB/PVV 2005”. In totaal heb ik derhalve in 2008 een bedrag van € 2.954,16 van de belastingdienst ontvangen, waarvan € 973,16 als teruggave van te veel betaalde belasting in 2005.

Gezien het feit dat er geen continuïteit in de betaling was (een onderbreking van zes maanden kan men met de beste wil van de wereld geen continuïteit noemen) kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de belastingdienst een enorme fout heeft gemaakt, of wellicht een reeks van fouten. Mijn eerdere ervaringen met de belastingdienst hebben mij geleerd dat zoiets beslist niet ondenkbaar is.

Het besluit van de belastingdienst om in november 2007 de betaling IB/PVV stop te zetten omdat ik niet langer op mijn oude adres woonachtig was, was juist. Het besluit van de belastingdienst om die betaling na zes maanden plotseling te hervatten was beslist onjuist, en niet gebaseerd op enige aanvraag van mijn kant.

Ik heb zes maanden lang € 283 per maand ontvangen terwijl ik niet wist waar dat geld vandaan kwam. Wanneer mijn verzoek om verhoging van de beslagvrije voet vanwege mijn huurverplichtingen door de deurwaarder zou zijn gehonoreerd, zou ik minstens dat bedrag hebben ontvangen, maar in plaats daarvan ging dat bedrag rechtstreeks naar de deurwaarders, o.a. die van de belastingdienst.

Op basis van bovengenoemde feiten verzoek ik u vriendelijk maar dringend uw besluit te herzien en mij de belastingschuld over het jaar 2008 kwijt te schelden.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk

Ik heb ook nog een appeltje te schillen met het Centraal Justitieel Incasso Bureau, dat mij een boete heeft opgelegd omdat in 2009 werd geconstateerd dat een auto die op mijn naam stond niet APK was gekeurd. Feit is dat die auto in 2007 voor € 50,-  is verkocht aan iemand in Zuid-Frankrijk, die wat onderdelen van de auto heeft gebruikt en de auto vervolgens heeft gesloopt. In Frankrijk kent men het verschijnsel “vrijwaringsbewijs” niet en de auto is nooit op naam van de nieuwe eigenaar overgeschreven omdat de auto dan officieel zou moeten worden geïmporteerd.

Maar over die kwestie later meer.  

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: