Skip to content

Afwijzing van mijn verzoek om kwijtschelding

april 19, 2012

Gemeente R.

t.a.v. dhr. J. P., teamhoofd Financiën

Betreft: uw afwijzing van mijn kwijtscheldingsverzoek gemeentebelastingen

BEROEPSCHRIFT

Op 10 april 2012 heeft u mijn verzoeken om kwijtschelding van de gemeentebelastingen (aanslagnrs. 2012 00000 en 2011 00000) afgewezen omdat, volgens uw berekeningen, “het bedrag van de aanslag lager is dan de op jaarbasis berekende betalingscapaciteit”.

Onbegrijpelijk. Dit bedoelt Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, dus wanneer hij zegt dat overheidsinstanties niet met elkaar samenwerken om schulden op te lossen en in de toekomst te voorkomen, en dat de burger met schulden gevangen zit in de armen van de octopus die overheid heet.

Ik dien een aanvraag om kwijtschelding in, middels het daartoe benodigde formulier. Ik licht mijn motivatie zowel schriftelijk als mondeling toe, en overleg de bewijsstukken waaruit  blijkt dat ik al sinds 2007 moet rondkomen van de beslagvrije voet. Ook geef ik – mondeling en schriftelijk – aan dat ik contact heb met mevr. C.A. van de gemeente en via haar met de Gemeentelijke Kredietbank inzake schuldhulpverlening. Ik geef duidelijk aan dat mevr. A. alle details van de zaak kent en dat met haar contact kan worden opgenomen.

Wie schetst mijn verbazing als ik op 18 april 2012 in de afwijzing van mijn verzoek moet constateren dat bij de berekening totaal geen rekening is gehouden met mijn feitelijke situatie. Mevr. G.J. van G., de ambtenaar die zich met deze kwestie heeft beziggehouden, is simpel uitgegaan van het netto bedrag dat ik zou ontvangen wanneer ik niet van de beslagvrije voet zou moeten rondkomen.

In deze foutieve berekening komt de ambtenaar op een financiële ruimte / betalingscapaciteit per maand van € 444,04, zodat voor de betaling van de aanslag op jaarbasis beschikbaar is 80% van 12 x € 444,04, = € 4.262,78.

Dan nu mijn feitelijk netto inkomen, zoals ik dat schriftelijk en mondeling correct heb vermeld:

Totaal netto uitkering (beslagvrije voet): (vakantiegeld wordt ook in beslag genomen)  € 1.050,89

Woonkosten

Subsidiabele huur: € 432,64

Af: normbedrag:      € 196,86

In aanmerking te nemen woonkosten: € 235,78

Premie ziektekostenverzekering:          €   92,50

Totaal uitgaven:                                           € 328,28

Berekening betalingscapaciteit per maand

Netto besteedbaar inkomen: inkomsten minus uitgaven:                        € 722,61

Af: toepasbaar normbedrag voor de noodzakelijke bestaanskosten:  € 935,49

Financiële ruimte / betalingscapaciteit per maand:                              €      0,00  (minus € 212,88)

Ergo: ik moet al sinds 2007 rondkomen van een bedrag dat € 212,88 per maand lager is dan het toepasbaar normbedrag voor de noodzakelijke bestaanskosten. Het zal niemand verbazen dat het in zo’n situatie onmogelijk is om ook maar enige financiële reserve te kunnen opbouwen.

U heeft mij gevraagd mijn bezwaarschrift te motiveren. Aan dat verzoek wil ik graag voldoen. Ik ben mondig, ik ken mijn rechten, maar voorlopig zit ik hier wel een berekening te maken die in feite door de ambtenaar gemaakt had moeten worden. Ik dien een bezwaarschrift in, maar hoeveel mensen doen dat niet, omdat zij hun rechten niet kennen, omdat zij niet weten hoe berekeningen tot stand (horen te) komen? Hoeveel mensen maken dus geen gebruik van hun rechten en leggen zich – ten onrechte – neer bij het (foutieve) oordeel van de ambtenaar?

Ik ben socialist in hart en nieren en ben daarom vóór goede arbeidsrechten (ontslagrecht etc.) van werknemers, waaronder ambtenaren. Maar ik heb in mijn leven al zo vaak meegemaakt dat ambtenaren slecht werk verrichten, en wanneer ik die situatie vergelijk met het bedrijfsleven, waarin werknemers die vergelijkbaar slecht werk verrichten onherroepelijk worden ontslagen, ben ik een voorstander van herziening van het ontslagrecht van ambtenaren.

Het zal u dan ook niet verbazen dat ik Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, gaarne behulpzaam zal zijn met zijn schuldhulpverleningswijzer voor gemeenten, want het is niet alleen zo dat overheidsinstanties zoals gemeenten, UWV, CJIB, Belastingdienst, etc. niet met elkaar samenwerken om de schulden op te lossen en in de toekomst te voorkomen, maar zelfs binnen gemeenten, ook binnen kleine gemeenten als R.

Ik heb alle benodigde gegevens correct overhandigd en ik heb mondeling en schriftelijk aangegeven dat men contact op kon nemen met mevr. C. A. Dat is kennelijk niet gebeurd. Het is bij de ambtenaar niet opgekomen dat iemand met een bestedingscapaciteit van € 4.262,78 wel een heel groot bord voor zijn kop moet hebben om kwijtschelding van de gemeentebelastingen te verzoeken.

Er zijn bij de ambtenaar echter geen vragen gerezen, althans niet in die mate dat de ambtenaar zich genoopt voelde de feiten (nog ?) eens nader onder de loep te nemen.

Hoe gemakkelijk zou het niet zijn geweest om even naar het kantoor van mevr. A. te lopen en te vragen hoe dat nu zit met dat schuldhulpverleningsverhaal van die Van der Wijk? Het is die betrokkenheid die ik in toenemende mate mis bij een toenemend aantal ambtenaren.

Veel burgers krijgen derhalve het gevoel dat de burger er is voor de overheid, in plaats van andersom. Dat daar verandering in moet komen staat voor de Nationale Ombudsman als een paal boven water, en ik zal er alles aan doen om hem in dit initiatief te steunen, o.a. door publicatie van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk

Advertenties
2 reacties leave one →
  1. Chiel Kleisen permalink
    april 21, 2012 10:08 am

    Wat heb ik het dan goed. En ik voel me shit…Moet nog schadevergoedingen claimen bij afgetreden advocaat, na beklag en beschrijving van wanbetaling bij de Deken van de orde…enz. De advocaat heet 14 dagen uitstel gekregen haar verweer tegen mijn bezwaren op papier te zetten. Dan zal ik eerst met ‘haar’ om de tafel moeten ‘om er samen uit te komen’, ze zal verzekerd zijn! Krijg ik geen financiële genoegdoening, de morele is er al door haar terugtreden door de bewijzen van onkunde mijnerzijds, dan moet ik haar dagen voor de rechter. En dat gaat dan zeker gebeuren. Maar ik hoef niet te vechten voor mijn levensonderhoud! Verschrikkelijk. Veel sterkte, ik voel met je mee.
    Groet, Chiel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: