Skip to content

Politie dreigt over te gaan tot arrestatie ‘op ongunstig tijdstip’

augustus 23, 2012

District De Eilanden

Politiebureau Spijkenisse

Schoutstraat 1

3201 ER Spijkenisse

0900-8844

Naam:  J Wijk

Postcode: 3235 Briele/Westvoorne

Wijkteam: Brielle en Westvoorne

Datum: 20-08-2012

Betreft        : Signalering

Ref. Datum: 03-11-51

Geachte heer/mevrouw Wijk,

Ik verzoek u om op dinsdag 04 september tussen 09:00 uur en 15:00 uur te verschijnen aan het politiebureau Spijkenisse, Schoutstraat 1 te Spijkenisse.

Op datum van verzending van deze brief, stond in ons boete/arrestsysteem (Papos) de/het volgende vonnis(sen) en/of arrest(en) nog open:

168,75 euro betalen

Indien u contant wilt betalen dan dient u met gepast geld te betalen. Pinnen is mogelijk.

Het is mogelijk dat er na de dagtekening van deze brief, vonnis(sen) en/of arrest(en) zijn bij gekomen, welke niet in deze brief zijn opgenomen.

Vergeet niet deze brief en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Bij niet reageren zal herhaaldelijk een bezoek aan uw woning plaatsvinden en zullen wij tot arrestatie overgaan, op voor u ongunstige tijdstippen.

Let op! Deze brief is geen uitstel van betaling. U kunt in de tussenliggende periode ook aangehouden worden.

In het geval u een schuldsaneringtraject doorloopt dient u voor voornoemde datum contact op te nemen met uw adviseur.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De districtschef De Eilanden, Namens deze,

De Coördinator Papos-Zaken Wijkpolitie Brielle en Westvoorne

«waakzaam en dienstbaar»

In paniek heb ik een email gestuurd naar de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam.

Ik wil u met name attent maken op de zin ‘In het geval u een schuldsaneringtraject doorloopt dient u voor voornoemde datum contact op te nemen met uw adviseur’. De genoemde schuld (CJIB) is opgenomen in mijn aanvraag voor schuldhulpverlening en op 10 oktober 2012 zal deze zaak door de Rechtbank worden behandeld.

Omdat ik niet in staat ben het bedrag te betalen, verzoek ik u contact op te nemen met de politie om de dreiging weg te nemen.

Ook verzoek ik u mij van de verdere ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,

Jaap van der Wijk

Nota bene: de boete is voor het ontbreken van een geldige APK, een overtreding die in 2009 werd ‘geconstateerd’ met betrekking tot een auto die al in 2007 voorgoed uit Nederland verdwenen was en eveneens in 2007 werd gesloopt.

Lees ook:

Brief aan minister Opstelten

Reactie op de brief van minister Opstelten

Reactie van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het feit dat iemand die zich op een gegeven moment door omstandigheden buiten hemzelf om tussen de Minnelijke Schikking Natuurlijke Personen (MSNP) en de Wet Schuldsanering Wettelijke Personen (WSNP) bevindt opnieuw kan worden lastig gevallen door deurwaarders en zelfs gedreigd kan worden met arrestatie, is een ernstige tekortkoming in de Nederlandse schuldhulpverlening. Dergelijke dreigementen zijn immers contra-productief en volkomen onnodig wanneer de vorderingen al bekend zijn bij de rechtbank en de rechtbank binnen afzienbare tijd een uitspraak zal doen over de aanvraag tot deelname aan de WSNP.

Tijdens het traject van de MSNP keerde de rust bij mij weer. De aanvraag was in behandeling, er gebeurde iets. De schuldeisers hielden zich afzijdig en hoewel het moeilijk was om rond te komen van de beslagvrije voet, zorgde ik ervoor dat er geen nieuwe schulden bij kwamen. Maar op 13 juli 2012 ging ik het mis. Ik citeer een brief van het CJIB: “Op 13 juli 2012 heb ik van Kredietbank Rotterdam bericht ontvangen dat de minnelijke schuldregeling is beeindigd. De inningsprocedure is op de normale wijze voortgezet.”
En dat was te merken. De Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam heeft deze mededeling aan alle schuldeisers gezonden en vrij snel daarna wisten de deurwaarders mij weer te vinden. Ik stuurde emails naar de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam, maar er werd niet op gereageerd.

Ik ben ten einde raad. Ik zit in het schuldhulpverleningstraject, de schulden zijn meegenomen in de aanvraag voor schuldhulpverlening, en de Rechtbank behandelt de zaak op 10 oktober 2012. Toch menen de Gemeente Westvoorne en het CJIB dat het noodzakelijk is om mij zwaar onder druk te zetten en mij te dreigen met arrestatie ‘op een voor u ongunstig tijdstip’. Ik sta ‘gesignaleerd’, als een crimineel.
De grote schuldeisers oefenen deze druk niet uit. Kennelijk zijn hun deurwaarders beter op de hoogte van de procedure dan die van de Gemeente Westvoorne en het CJIB. In totaal gaat het thans om € 92,- schuld bij de Gemeente Westvoorne en € 168,- bij het CJIB, maar met mijn inkomen (beslagvrije voet) kan ik dat niet betalen. Al mijn geld gaat op aan de vaste lasten en voeding, daar kan met geen mogelijkheid op worden bezuinigd.
Een belangrijke voorwaarde van de schuldhulpverlening is dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Een keer geen huur betalen en daarmee de schulden aflossen is dus geen optie, want dit zou kunnen betekenen dat de schuldhulpverlening wordt beeindigd. Ik kan dus letterlijk geen kant meer op.

De oorzaak van dit alles is enerzijds de onwetendheid van de Gemeente Westvoorne en het CJIB ten aanzien van de procedures van de WSNP, dat wil zeggen de overgangsfase tussen de MSNP en de WSNP, maar vooral de onduidelijkheid van de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam naar de schuldeisers toe. Wanneer het CJIB gelijk heeft wanneer het stelt dat de Kredietbank slechts heeft vermeld dat de MSNP (minnelijke schikking) is beeindigd, zonder expliciet te vermelden dat deze beeindiging noodzakelijk is om de WSNP te kunnen starten, dan heeft de Kredietbank uitermate onprofessioneel gehandeld. Men had de schuldeisers duidelijk moeten maken dat de MSNP weliswaar is mislukt, maar dat dit geenszins betekent dat de schuldhulpverlening daarmee is beeindigd. Integendeel, met het mislukken van de MSNP begint het pas, want zonder die mislukking neemt de Rechtbank de aanvraag voor de WSNP niet in behandeling.

Jaap van der Wijk

Advertenties
4 reacties leave one →
 1. januari 22, 2013 8:10 pm

  Geachte heer van der Wijk,
  Met verbazing heb ik U situatie gelezen en wat mij het meest verbaasde is het feit, dat ik nu wordt belaagd met hetgeen U wordt aangedaan. Ik weet dan ook niet of de werkelijke situatie inzake de boete van het CJIB aan U terecht is inzake de APK-keuring, daterend van 2012.

  Kortom mijn reactie is een reden dat ik vandaag per post een brief heb gekregen van de Politie District West Bureau Marconiplein Schiedamseweg 400 te Rotterdam. wijkteam Delfshaven & Schiemond van de Coordinator Papos-zaken.

  Een gelijk luidende brief als de uwe hierboven, maar dan aan mij gericht, betrefd Signalering en ref.Datum: 03-11- 47. Met de mededeling dat ik op maandag 04 februari tussen 08.00 uur en 15.00 uur moet verschijnen aan bovengenoemd bureau. Met de vermelding van een boete/arrestsysteem (Papos) dat nog open staat van 168,75 euro om dat gepast danwel te pinnen te voldoen. En met de mogelijkheid, dat ze kunnen afwijken van genoemde datum voor verschijning, om mij in hun eigen tijd (ongunstige) te kunnen arresteren o.a. vannacht bijvoorbeeld of morgenvroeg etc.

  U zult begrijpen dat ik me rot schrok, bij het openen van deze brief en in het bijzonder van de inhoud. Ik heb terstond mijn maatschappelijk werkster gebeld en mijn sociale raadsman (bij de laatste heb ik a.s. vrijdag een afspraak) Mijn MW-ster adviseerde me te googlen naar het begrip Papos-zaken, dit resulteerde in deze pagina en inhoud inzake uw reacties, verweer en standpunten.

  Het toeval is dus onze gelijke Ref.Datum kwa dag en maand, alleen het jaar bij U is 51 en bij mij 47. En dat we beiden in de schuldhulpverlening zitten van de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam.

  Ik heb de Politie gebeld 0900-8844 en werd verbonden met het bureau Delfshaven & Schiemond. Zij konden mij feitelijk niks nieuws melden, inhoudelijk alsook kwa informatie.
  Ik werd geadviseerd om naar de Rechtbank te gaan te Rotterdam Wilhelminaplein afd. Parket. Zij kunnen mij meer vertellen inzake de brief en redenen etc. Dit ga ik dan ook morgen doen.

  Omdat ik door deze situatie het gevoel heb te zijn beland in een administratieve dwaling van de betrokkenen die mij de schuld willen geven van iets waar ik niks van weet en ook geen betrekking heb op mijn situatie.

  Ik wens U in ieder geval succes toe, omdat ik begrepen heb dat U niet meer wordt lastig gevallen.

  Vriendelijke Groet,

  F.P. Manuhutu (Frits)

  • januari 22, 2013 8:42 pm

   Geachte heer Manuhutu, beste Frits
   Inmiddels is bij mij op 10 oktober 2012 het wettelijk traject van de schuldhulpverlening ingegaan, waardoor ik voor deze schuldeisers ‘onaantastbaar’ ben geworden, maar alhoewel het CJIB ervan op de hoogte was dat de rechtszitting die datum plaats zou vinden heeft dit hen er niet van weerhouden om de vordering door te zetten. Niemand kon mij helpen, zelfs de GKR kon er niets aan doen, en uiteindelijk heb ik geld geleend om de vordering te voldoen. Enkele dagen later kwam de politie bij mij aan de deur, en kon ik aantonen dat ik had betaald. En weet je, ik loop nu al maanden met die bewijsstukken in mijn kontzak, want je weet nooit of het CJIB de vordering heeft ingetrokken, en ik wil nog geen minuut vastzitten voor een administratieve fout.

   Groetjes, selamat,

   Jaap

   • januari 23, 2013 7:38 pm

    Geachte heer van der Wijk,

    Jaap, bedankt voor je reactie. Hieruit blijkt wel, dat het CJIB de vordering niet heeft ingetrokken, ondanks dat jij deze hebt betaald met bewijs in je bezit. Zij, het CJIB het bij mij wilt gaan vorderen. Ik zal in ieder geval deze hele site uitprinten en meebrengen bij mijn afspraak bij de sociale raadsman a.s. vrijdag.

    En idd ik wil ook geen seconde vastzitten voor iets waar ik niet eens bij betrokken bent en al helemaal niet door administratieve trucjes die z.g Ref.Nummers te wijzigen van het jaar. Omdat wel zeer toevallig wij beiden in de schuldhulpverlening zitten en bekend zijn bij het CJIB als het gaat om boetes van het verleden.

    Groetjes,

    Frits

    NB: Je kan ook maleis zo te lezen.

    Selamat

 2. februari 28, 2013 5:21 pm

  Geachte heer van der Wijk,
  N.a.v. de brief van het Paposteam had ik met behulp van mijn maatschappelijkwerkster, kunnen achterhalen wat Papos inhield en ben dus toen op uw situatie gekomen op deze site.
  Welnu, ik kan U nu vertellen dat de coordinator Paposzaken Wijkpolitie Delfshaven En schiemond alsnog proberen mij een boete te laten betalen wat inmiddels al door U is betaald. Ik snap hun beweegredenen wel, omdat mijn Signalering Ref datum mijn geboortedatum is. Maar feit blijft wel dat dit een wisseling is van het jaar…….de uwe was 1951.

  Wat is nu het geval hun eerste schrijven was 18 januari 2013 naar mij gericht en nu wederom een 2e schrijven van 22 februari 2013. Voor een feit waar ik totaal niets van weet en nog erger ik heb nog nooit in de buurt van Spijkenisse gewoond en al helmaal niet in Briele/Westvoorne.
  Dit wilde ik U even laten weten dat ze waarschijnelijk druk doende zijn niet geinde boetes op deze manier te innen. Ongeacht of ze te maken hebben met de juiste personen waar het gaat om de boete.

  Vriendelijke groet,

  F.P. Manuhutu (Frits)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: